تم گوشی Nokia 3120 classicتم زيباي ويستا
حجم: 297 کیلو بایت
تعداد دانلود: 202388
فرمت : thm
ابعاد : a